Ar Kančia visada turi prasmę?

Iš Gospel Translations Lithuanian.

Peršokti į:navigaciją, paiešką

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Suffering
Topic Index
About this resource
English: Does suffering always make sense?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Suffering
Part of the series Ask Pastor John

Translation by Ieva Ashmore

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Redaguota garsinio įrašo stenograma

Ar kančia visada turi prasmę?

Ne, mums ji tikrai neturi prasmės. Tačiau Dievui ji yra suprantama. Taigi ji nėra nelogiška ar visiškai absurdiška.

Mūsų požiūris nėra toks pats kaip Dievo požiūris. Mes nematome to vaizdo, kurį Jis mato. Tam yra daugybė palyginimų. Mano mėgiamiausias yra apie gobeleną. Manau, kad jį panaudojo Corrie ten Boom, kuri smarkiai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, po to, kai buvo suimta už tai, kad padėjo žydams.

Jos nuomone, pasaulio kančia yra tarsi vaizdas, kurį matome žiūrėdami į gobeleno apačią. Dievas jį audžia iš viršaus į apačią ir mato besivystantį paveikslą. Mes gi, į jį žiūrime iš apačios ir tematome daugybę susipynusių gijų. Mums neatrodo, kad audėjo darbas yra sąmoningas, tačiau tai yra tas pats gobelenas.

Kartais mes matome vien tik gobeleno apačią. Tačiau Dievas Biblijoje mums davė daugybę savo audėjiškos išminties įrodymų, pakankamai žvilgtelėjimų į užbaigtą gobeleną ir pažadėjo, jog Jis gražiai suaus mūsų gyvenimo gijas. Taigi galime Juo pasitikėti. Bėdoje tai ir darome.

Mes neturime suprasti savo ar kito kančios taip gerai, kad suvoktumėm kodėl tai atsitiko dabar, kodėl kančia yra tokia gili ar su tokiomis pasekmėmis. Mes negalime viso to pamatyti. Tačiau mes matome pažadus “Viskas išeis tau į gerą” ir “Mano malonė bus tobula tavo silpnume”. Dievas Biblijoje mums atvėrė pakankamai, kad mes žinotumėme, jog ten aukštai, yra gobelenas ir aš esu jo dalis. Ir jis bus nostabus. Taigi aš tvirtai jo įsikibsiu.

Pasimelskime už tuos, kurie dabar kenčia.

Amen. Meskimės.

Tėve, aš meldžiu, kartu su apaštalu Pauliumi, kad kiekvienam, manęs besiklausančiam suteiktum vidinės stiprybės iš savo šlovės turtų per savo Dvasią. Aš meldžiu, kad Kristus apsigyventų jų širdyse tikėjimu ir kad jie įsitvirtintų ir įsišaknytų meilėje. Aš meldžiu, kad savo kančioje jie turėtų stiprybės, dvasinės stiprybės, kartu su visais tikinčiaisiais suprasti, koks yra Kristaus meilės aukštis, gylis, ilgis ir plotis; ir pažintų Kristaus meilę, kuri pranoksta žinojimą.

Aš meldžiu, kad Kristus būtų jų lobis, jų viltis, stiprybė ir džiaugsmas. Dieve, te Jėzus būna jiems toks tikras, toks stiprus, toks vienatinis, toks patikimas, kad kai jų gyvenimus aplanko kančia, jie būtų nepajudinami savo tikėjime.

O Dieve, sustiprink juos savo malone.

Malonė neužkerta to, kas nėra palaima
Ir nepadeda pabėgti nuo visų vargų, tačiau
Malonė paskiria vargą ir skausmus
Ir tuomet, pačią tamsiausią naktį mus išlaiko

Dieve, savo malone sustiprink kiekvieną, kuris atsiduoda tau.

Aš meldžiu Jėzaus vardu, Amen.