Džiaukitės drebėdami

Iš Gospel Translations Lithuanian.

Peršokti į:navigaciją, paiešką

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Joy
Topic Index
About this resource
English: Rejoice with Trembling

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Joy
Part of the series Taste & See

Translation by Ieva Ashmore

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Psalmės 2,11-12 meditacija

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje,

Jo rūstybei staiga užsidegus.

Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki!


„Tarnaukite Viešpačiui su baime...

Šis įsakymas jokiu būdu neatšaukia 100-osios Psalmės 2-osios eilutės: „Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu“. Tarnystė Viešpačiui su džiaugsmu ir tarnystė Viešpačiui su baime neprieštarauja viena kitai. Kita frazė tai akivaizdžiai parodo („džiaukitės drebėdami“). Egzistuoja tikra baimė ir tikras džiaugsmas. Tikra baimė egzistuoja todėl, kad yra tikras pavojus. Mūsų Dievas yra ryjanti ugnis (Heb 12,29). Taip, pasirinktieji yra saugūs Kristuje. Tačiau Paulius mums sako: „Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save! Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini?“ (II Kor 13,5). „Todėl, kas tariasi stovįs, tesižiūri, kad nepultų” (I Kor 10,12). Pasitikėjimas Kristumi nėra lengvabūdiškas. Mūsų saugumo šaknys glūdi Dievo kasdienėje globoje, o ne mūsų praeities klaidose. „[Jis] gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu“ (Jud 1,24). Dalis to, kaip Jis mus išlaiko ir yra tai, kad Jis kasdien mumyse pažadina budrumą pasikliauti Kristumi, o ne savimi.

...džiaukitės drebėdami.

Baimė iš mūsų neatima džiaugsmo dėl dviejų priežasčių. Viena iš jų yra tai, kad baimė veja mus pas Kristų, kur esame saugūs. Kita priežastis yra tai, kad kai mes ateiname pas Kristų, Jis mus išlaisvina nuo tos baimės dalies, kuri naikina viltį. Tačiau jis palieka kitą dalį, tą, kurią norime jausti nuolatos. Didybės akivaizdoje yra tokia baimė ar nuostaba, ar virpėjimas, kurį norime jausti tol, kol esame tikri, kad ta didybė mūsų nesunaikins. Šis virpulys nerungtyniauja su džiaugsmu. Tai ir yra džiaugsmo dalis.

Žmonės eina į kino teatrą pasižiūrėti siaubo filmų, nes žino, kad pabaisa negali įsigauti į teatrą. Jie nori būti išgąsdinti, bet išlikti saugūs. Tai ir yra aidas tos tiesos, kad mes esame sukurti Dievui. Kažkas giliai tenkinančio yra tame, kad esame įbauginti, tačiau negalime būti pažeisti. Taigi turėtumėm drebėti, kai suvokiame didybės šventumą.

Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje...

Dievas pavydi dėl savo Sūnaus. „Negarbinsite kito dievo, nes VIEŠPATS, vardu Pavydusis, yra pavydus Dievas“(Iš 34,14). Jo pyktis užsiliepsnoja, kai jam skirta meilė yra atiduodama kitam. Žinoma, yra ir kitoks bučinys – Judo bučinys. Jis ne tai turi galvoje. Šis bučinys yra garbinimo ir nuolankumo bučinys. Tikriausiai kojų bučiavimas kai mes jam lenkiamės. Mes negalime žaisti kvailų žaidimų su Dievu. Jeigu mes labiau mylime kitą, mes pražūsime. Arba Jis bus mūsų didžiausias lobis, arba mūsų priešas. Saugiausia vieta visatoje yra prie mūsų Dievo ir Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus, kojų. Jeigu mes pasirinksime nuo Jo nusisukti dėl kito lobio, Jo pyktis bus prieš mus.

...Jo rūstybei staiga užsidegus.

Apibūdinimas staiga, tikriausiai yra ne pats tinkamiausias šioje vietoje. Žodis gali reikšti staiga, kai apibūdiname netikėtumą. Dievas Biblijoje pakartotinai yra aprašomas kaip :“... gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“ (Iš 34,6). Ne greitas pykti, bet „lėtas pykti“. Taigi esu linkęs manyti kad Psalmė 1,12 reiškia „Jo pyktis gali staiga pratrūkti“. Kitais žodžiais tariant, nejuokauk su Dievu, kol Jis yra kantrus, nes netikėtai ta kantrybė gali baigtis ir Jo rūstybė užklups tave. Jeigu tu ir toliau bučiuosi Jo kūriniją, o ne Sūnų, netikėtai pajusi gyvatės geluonį savo lūpoje. Nepiktnaudžiauk Dievo kantrybe.

Palaiminti visi, kurie juo pasitiki!“

Vienintelė saugi vieta pasislėpti nuo Dievo rūstybės yra pats Dievas. Visa kita, kas yra už Jo globos ribų, yra pavojinga. Jis yra vienintelė slaptavietė nuo Jo paties pykčio. Jeigu Jis tau atrodo gąsdinantis ir tu bandysi pabėgti ir pasislėpti, tu nerasi vietos prisiglausti. Nerasi jokios. Už Dievo globos ribų yra tiktai rūstybė. Tačiau yra prieglobstis nuo Dievo rūstybės - pats Dievas. Saugiausias prieglauda nuo Dievo pykčio, vienintelė saugi vieta, yra Dievas. Glauskis prie Dievo. Pasislėpk Jo sparnų šešėlyje. Štai čia mes gyvename ir tarnaujame džiaugsmingai drebėdami. Tai yra baisu ir nuostabu. Tarsi uragano centras – aplinkui vien siaubas, tačiau tuo pačiu metu gražu ir ramu. Čia yra mūsų saldi draugija. Čia yra rami, mylinti bendrija. Čia mes kalbame su Juo tarsi su draugu. Čia Jis pasirūpina mūsų didžiausiomis reikmėmis. Aš kviečiu tave ateiti.

Kartu su tavimi saugus Kristuje,

Pastorius John