Kaip man kovoti dėl džiaugsmo?

Iš Gospel Translations Lithuanian.

Peršokti į:navigaciją, paiešką

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Christian Hedonism
Topic Index
About this resource
English: How Shall We Fight for Joy?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Christian Hedonism

Translation by Ieva Ashmore

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


1. Suprask, kad nuoširdus pasitenkinimas Dievu yra dovana.

2. Suprask, kad už džiaugsmą turi būti nepaliaujamai kovojama.

3. Pasiryžk atakuoti visas žinomas nuodėmes savo gyvenime.

4. Sužinok bebaimės kaltės paslaptį – kovok kaip išteisintas nuodėmingasis.

5. Suprask, kad ši kova, visų pirma, yra kova pamatyti tikrąjį Dievo veidą.

6. Mąstyk apie Dievo žodį dieną ir naktį.

7. Nuolat uoliai melskis ir prašyk atvirų širdies akių ir polinkio į Dievą.

8. Išmok ne klausyti savęs, o pamokslauti sau.

9. Leisk laiką su žmonėmis, pripildytais Dievo dvasios, kurie tau padeda siekti Dievo ir kautis kovoje.

10. Būk kantrus, kai atrodo, kad atėjo tamsi naktis, ir nejauti Dievo buvimo.

11.Ilsėkis ir maitinkis tinkamai, kad maitintum savo kūną taip, kaip Dievas jį sukūrė būti maitinamu.

12. Deramai pasinaudok Dievo apsireiškimu gamtoje.

13. Skaityk geras knygas apie Dievą ir dievobaimingų žmonių biografijas.

14. Daryk sunkius ir meilingus darbus kitų labui (liudyk ir būk gailestingas).

15. Susidaryk pasaulinę Kristaus skleidimo viziją ir visiškai atsiduok darbui nepasiektųjų labui.